Mine hjørnemenn. Foto: Tork Erik Sagvolden / VestbyFoto

Det viktigste med en boksetrener er ikke hans kunnskaper om boksing

Det er svært mange boksetrenere der ute med mye kunnskap om boksing og trening generelt, og det er selvsagt viktig at treneren kan dette, men jeg vil påstå at den aller viktigste egenskapen er at han er en person du kan stole på. Uten tillit finnes det ikke noe godt grunnlag for samarbeid.

Billetter til Capital Showdown: https://www.ticketmaster.no/event/619453?CL_ORIGIN=ORIGIN7

Trenerens faglige kompetanse og formidlingsevne blir for meg sekundære elementer. Skal jeg danne respekt for en trener må han så klart kunne boksing, men mest av alt så må jeg vite at han alltid stiller opp for meg.

I boksing er nemlig treneren din hjørnemann når du går kamp. Han må opptre rolig i stressende situasjoner, og han må være trygg på at han gir deg de riktige instruksjonene underveis.

Hvorfor er det viktig med en trener?

Du er alene i ringen, men i pausene kommer treneren med innspill og nødvendig hjelp. Det er hjørnemannen din. Det viktigste aspektet i boksing er det mentale. Om du har en i hjørnet ditt som plutselig ikke dukker opp når du trenger han som mest, da har det virkelig ingenting å si hvor mye han kan om boksing.

Jeg mener at dere ikke trenger å være enige om alt rent boksemessig, men dere må ha evnen til å møtes på halvveien. Det er bokseren som skal inn i ringen og utsette seg for å bli slått i ansiktet, men treneren må derimot ofre tid og energi på eleven sin.

Både på den daglige treningen og når han er i hjørnet må han ha en sterk tilstedeværelse. Han må klare å legge bort alt annet og fokusere 100 % på deg for at du skal kunne yte ditt beste.

I flere deler av min egen boksekarriere har jeg stått alene på gymmet uten noen som passer på hva jeg holder på med. Jeg har alltid vært ganske selvdreven. Allikevel er det ikke det samme som å ha noen som ser på hva du gjør for noe, en som kan korrigere og veilede deg. Du klarer dessuten å gi litt ekstra om du har noen som er der og motiverer.

Nå har jeg et bra team i Oslo Bokseklubb som alltid stiller opp for meg, og de kommer til å være i hjørnet mitt når jeg bokser i Ekeberghallen 16. november.